Waarom een kleutertuin

Lathyrus

Bij de aanleg en inrichting van een tuin voor hele jonge kinderen is er zeker een aantal bijzondere punten aan de orde waarmee rekening gehouden moet worden.

Om te beginnen moet de tuin veilig zijn. En dan gaat het niet alleen om veilige paden en een goede bescherming tegen water (sloten/vijvers), maar ook om de beplanting. Als er eens iets geplukt en in de mond gestoken wordt, dan mag dat geen probleem zijn. Integendeel: hier en daar kan dat zelfs worden aangemoedigd.

Verder is het goed dat toch vooral de zintuigen geprikkeld worden, zodat kleuters ervaringen opdoen met zien (kleuren), voelen (textuur), ruiken (specifieke geuren van bijvoorbeeld kruiden) en proeven. We missen dan nog het "horen". Natuurlijk zal het ritselen van een compleet herfstbos in de achtertuin wel niet lukken, maar er zijn wel vogels te horen en er zijn in de tuin ook insecten die hoorbaar genieten van de bloemenweelde. Om al die ervaringen te kunnen opdoen moeten er de juiste planten groeien. Die keus is belangrijk. Het rechtvaardigt een zorgvuldig samengestelde eigen collectie gewassen voor kleuters.

Via hun eigen tuintje zullen de kinderen ook ervaren dat er een groeicyclus is. Ze leren over zaaien, groeien en oogsten en begrijpen ook dat het allemaal niet vanzelf gaat. Ze krijgen respect voor de natuur en zien ondertussen hoe er voedsel tot stand komt. Kinderen willen het graag meemaken, maar het moet allemaal ook niet eindeloos duren.

De ervaring leert dat kinderen in een mooie gevarieerde tuin bovenmatig kunnen genieten. Voor de ouders of begeleiders geeft alles wat er te zien is ook aanknopingspunten voor gesprekken over ... ja, over wat niet allemaal ... over geur, over kleur, over smaak, over zaaien, water geven, oogsten, baken en braden. Maar ook de vogels zijn in beeld en spelen een rol, evenals vlinders, insecten en ... misschien is er zelfs wel aanleiding te praten over de bloemetjes en de bijtjes!

Kleuters kunnen de tuin ervaren als een feest. We zullen daar echter bij de aanleg duidelijk rekening mee moeten houden!