In het onderwijs of thuis


In het onderwijs zullen we de leerlingen graag een geslaagde groenervaring mee willen geven. Daarom zullen we in onze opzet kiezen voor een tuin met korte snelle kansrijke teelten en proberen we ook rekening te houden met de zomerperiode.

Soms is het handig om even voor te zaaien in bakjes in de klas of thuis. En: sommige dingen lukken niet goed of snel genoeg vanuit zaad. Dat moeten we dan even anders aanpakken. Daarom zullen we hier en daar ook een "kant en klaar" plantje in de tuin plaatsen (bijvoorbeeld: de aardbei).

Het is natuurlijk het leukst om al voor de zomervakantie al volop van bloemen te genieten, groenten te oogsten en vervolgens de verdere oogst over de zomer heen te tillen. Een heel bescheiden "bijhouden" volstaat dan verder in de zomer. (Belangrijkste: zo nodig af en toe even water geven...)

Als u deze opzet thuis in uw eigen tuin volgt is het verschil natuurlijk niet zo erg groot: ook daar zult u er wellicht in de zomerperiode een aantal weken tussenuit zijn. Voorstel dus: volg ook thuis rustig deze aanpak. Als u er meer vertrouwd mee raakt, dan kunt u variëren.

Wel/geen ruimte bij de school of de buitenschoolse opvang?


Als er weinig ruimte beschikbaar is, dan zult u een enkele vierkantemetertuin als demonstratietuin kunnen aanleggen.
Als u wel over veel ruimte beschikt en een reeks tuintjes beschikbaar hebt, dan kunt u per groepje kinderen een eigen tuintje aanleggen. Dit vereist bij de kleuters echter wel behoorlijk wat begeleiding.