Een nieuwe aanpak?

De tuin

Een groot probleem na het zaaien is altijd: ja,  er komt wel iets op, maar wat is gewenst en wat is ongewenst. Onkruid dus. Hoe herken ik het. Daarom stellen we u voor om bij de aanleg van start te gaan vanuit een overzichtelijk schema bestaande uit vakjes van 30x30 centimeter.
We sluiten dan aan bij de principes van de zogenaamde vierkantemetertuin. Die uitgangspunten maken het mogelijk om snel en duidelijk te herkennen waar iets behoort te groeien en waar niet.

Aan u is de keus om binnen een bestaande tuin een stuk te reserveren voor deze kleutertuin en die een eigen behandeling te geven, of om desnoods in een losse bak bovenop de tegels van de tuin of het plein de kleutertuin aan te leggen. Dat laatste kan ook heel goed. Standaard is dan de gewenste maat ca 1,20 x 1,20 meter. Daarin zult u 16 vakken kunnen onderbrengen.
Natuurlijk is het mooi als er binnen de eigen tuin royaal de ruimte voor is, maar als die ruimte er niet is: geen nood dus. U kunt dit idee ook prima op een balkon realiseren: misschien moet de bak dan 90 of 60 centimeter breed worden. Het kan allemaal. Maar: probeer wel steeds de 30x30 centimeter vakken als een uitgangspunt te houden.
Hoe dan ook en welke keus u ook maakt: in alle gevallen kunt u gebruik maken van de gewassenlijst die hier besproken wordt.

We geven u nog een paar duidelijke uitgangspunten van die vierkantemetertuin:
  • Loop niet in de tuin. Dat is niet nodig, want alle vakken zijn immers via een zijkant goed te bereiken.
  • Hou de grond vochtig, los en luchtig.
  • Zaai via een duidelijk zaaischema. Zaai exact het gewenste aantal zaden. Inderdaad: dus alleen de precies uitgetelde benodigde zaden gebruiken. Dat werk zeer zuinig en uitdunnen is haast nooit meer nodig. 

Doordat volgens een eenvoudig en herkenbaar schema wordt gezaaid is ook altijd meteen duidelijk waar er een plantje opkomt en waar ongewenst onkruid verschijnt. Onderhoud is dus eenvoudig.

Voor verdere details over de aanleg van zo'n tuin: zie www.onzevierkantemetertuin.nl 
Kom daarna op deze site terug voor passende beplanting!